fbpx

Podlahová doska Barlinek vďaka vrstvenej štruktúre dokonale vedie teplo a možno ju s úspechom použiť na  podlahové kúrenie  – elektrické aj vodné. Je to rokmi overený produkt.

Medzi najdôležitejšie výhody podlahového vykurovania patria:

Priaznivé rozloženie teplôt v miestnostiach – podlahové kúrenie na rozdiel od bežných vykurovacích systémov umožňuje rovnomerné rozloženie teplôt po celej ploche a teplotný rozdiel medzi podlahou a stropom nepresahuje 2 °C. Vďaka tomu sa vyhneme prehrievajúcim sa zónam, ktoré sú zdravotne nepriaznivé.

Vykurovanie je neviditeľné – vykurovacia inštalácia nezaberá miesto na stenách. Skrytie podlahového vykurovania umožňuje oveľa väčšiu voľnosť pri zariaďovaní interiéru.

Ekonomické – podlahové kúrenie pracuje pri oveľa nižších teplotách vykurovacieho média ako iné vykurovacie systémy, a preto je lacnejšie.

Nízkoteplotné charakteristiky – vykurovacie plochy sú príjemne teplé, ale ich teplota nepresahuje prirodzenú teplotu ľudskej pokožky a je blízka teplote vzduchu.

Odporúča sa pre ľudí trpiacich alergiami a astmou – podlahové kúrenie obmedzuje pohyb vzduchu, čo zaisťuje menšiu cirkuláciu prachu a umožňuje udržiavať dobré hygienické podmienky.

V prípade dreva používaného na podlahové kúrenie existujú pochybnosti súvisiace s jeho vysychaním vplyvom zmien teploty a vlhkosti. Pamätajte však, že práca dreva môže byť obmedzená. Riešením sú trojvrstvové drevené podlahy s bezlepidlovým „klikacím“ zámkom, ktorých krížová štruktúra efektívne znižuje prácu dreva, vďaka čomu je táto doska veľmi bezpečná – na rozdiel od masívnej podlahy, ktorá takúto štruktúru nemá. Ďalšou pochybnosťou je, že drevo je izolant. Pamätajte však, že každá doska má svoju vlastnú tepelnú vodivosť. Príkladom takejto podlahy je podlahová doska Barlinek, ktorej bezlepidlový „klikový“ spoj pružne reaguje na zmeny vlhkosti a teploty. Vďaka tomu je možné drevené trojvrstvové podlahy Barlinek inštalovať na vodné alebo elektrické podlahové kúrenie.

Technické parametre podlahovej dosky Barlinek*:

  • Hrúbka: 14 mm
  • Tepelný odpor: 0,1 m2 K / W
  • Tepelná vodivosť: 0,14 W / mK

Inštalácia na vodné podlahové kúrenie

Pred inštaláciou vrstvenej dosky na vodné podlahové kúrenie je dôležite , tzv. vyhrievanie poteru. Spočíva v jeho cyklickom zahrievaní s cieľom eliminovať tzv. zvyškovej vlhkosti z poteru a zbavenie sa nebezpečných napätí podkladu.

Nižšie je uvedený cyklus (protokol*) ohrevu poteru:

PROTOKOL VYKURENIA PODKLADU PODLAHOVÝM KÚRENÍM VYPLNÍ INVESTOR (INŠPEKTOR STAVEBNÉHO DOHĽADU) – platí pre jednu miestnosť: (napr. obývačka, kuchyňa, iná …)

POBIERZ PLIK PDF

Po zahriatí podkladu  môžeme pristúpiť k inštalácii podlahy.

Na podlahovom vykurovaní je možné použiť dva inštalačné systémy: plávajúce a lepenie dosiek na podklad.

Montáž lepidla na vodné podlahové kúrenie

Pri lepenej podlahe je dôležité zabezpečiť, aby si použité lepidlo zachovalo svoje vlastnosti a pružnosť aj pri veľkých teplotných výkyvoch. Výrobcovia takýchto lepidiel umiestňujú na obaly špeciálne piktogramy a informácie o ich vhodnosti pre inštaláciu na podlahové kúrenie. Barlinek odporúča, aby všetky práce súvisiace s lepením podlahy boli realizované parketárskou firmou.

Dôležité!

Povrch roviny poteru  kontrolovaný 2-metrovou rovnou latou  aplikovanou kdekoľvek na povrchu by nemal vykazovať väčšiu odchýlku povrchu poteru od horizontálnej roviny ako 3 mm na 2 m dĺžky.

Plávajúca inštalácia na vodné podlahové kúrenie

V prípade plávajúcej inštalácie by sa mala použiť podložka s čo najnižším koeficientom tepelných strát. Norma odporúča použiť podložku s koeficientom tepelnej straty R < 0,05 m2 K/W, napríklad podlahové podložky z radu Barlinek Next Step s veľmi nízkym koeficientom tepelných strát: FixMat SOUND 2.1SD alebo EXTREME 1.5

Po nahriatí poteru a výbere vhodnej podlahy je montáž vrstvenej dosky rovnaká ako bez podlahového kúrenia. V plávajúcom systéme Barlinek odporúča použiť izolačnú fóliu, inštalovanú cca 20 cm presah a prelepenú tesniacou páskou.

Všetky drevené vrstvené dosky Barlinek je možné inštalovať na vodné alebo elektrické podlahové kúrenie.

Montáž podlahy Barlinek na elektrické kúrenie

Dôležité!
Pred inštaláciou elektrických vykurovacích systémov si pozorne prečítajte návod na inštaláciu a zverte inštaláciu špecializovanej firme.

Rady pre montážnikov a užívateľov drevených podláh s elektrickým alebo vodným podlahovým kúrením.

1. Najvýhodnejšou podlahovou krytinou na systéme podlahového vykurovania je hotová trojvrstvová drevená doska s bezlepidlovým „klikovým“ spojom.

2. Pri rozhodovaní o lepení podlahy na podklad sa oplatí dbať na to, aby si použité lepidlo zachovalo svoje vlastnosti a pružnosť po mnoho rokov – aj v prípade veľkých teplotných výkyvov.

3. Podmienkou kladenia podlahových dosiek na podlahové kúrenie je vypracovaný a podpísaný kvalifikovaným montážnikom montážny protokol o podlahovom vykurovaní. Ak po procese ohrevu poteru došlo k prerušeniu prevádzky vykurovania, niekoľko dní pred inštaláciou by sa malo vykurovanie nastaviť na 21°C (70°F) a podlaha by mala byť inštalovaná pri tejto teplote. Proces ohrevu poteru by sa mal vykonávať aj v lete. Vyhrievanie poterom sa vzťahuje len a výlučne na inštaláciu podlahy na vodnom podlahovom vykurovaní.

4. Aby sa zabezpečila správna inštalácia podlahy, je potrebné zabezpečiť, aby vlhkosť podlahy počas inštalácie a používania neprekročila povolený rozsah. Pre podlahy Barlinek je to 7 % ± 2 %.

5. Pre optimálnu teplotu po inštalácii sa odporúča udržiavať teplotu na 21°C (70°F) počas prvých 48 hodín, potom ju zvýšiť o 1-2 stupne za deň. Hranica, nad ktorou by sa vyhrievanie nemalo nastavovať, je 29°C (84°F) na povrchu dosky. Bez ohľadu na použitý vykurovací systém je potrebné udržiavať relatívnu vlhkosť v miestnosti počas celého roka v rozmedzí 45% – 60%.

6. Vlhkosť poteru by nemala presiahnuť:

• 1,8 % pre cementové potery merané metódou CM,
• 0,3 % pre anhydritové potery merané metódou CM.

 

7. Aby nedošlo k nerovnomernej prevádzke dreva, mal by byť celý povrch podlahy vyhrievaný. To zároveň zaručuje najväčší komfort používania (žiadne chladnejšie miesta na podlahe).

8. Drevené podlahy s podlahovým kúrením nesmú byť pokryté kobercami. Nábytok umiestnený na podlahovom kúrení, napríklad sedacie súpravy, by mal mať nohy s min. 10 cm vysoký.

9. Pri plávajúcej inštalácii sa odporúča položiť izolačnú fóliu priamo na poter. Fólia sa inštaluje s presahom 20 cm a prilepí páskou.

10. Počas vykurovacieho obdobia sa môžu vyskytnúť vlasové medzery medzi doskami v dôsledku minimálnej práce dreva.

11. Na konci vykurovacej sezóny by sa mala teplota postupne znižovať o cca 1°C alebo 2°C denne.

* Priemerné hodnoty pre dosku s hrúbkou 14 mm.